СТАТЬИ  /   МІКРОФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАВЧІ НАПИСИ НОТАРІУСІВ. ЯК ЗАХИСТИТИ ПРАВА БОРЖНИКІВ.

МІКРОФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАВЧІ НАПИСИ НОТАРІУСІВ. ЯК ЗАХИСТИТИ ПРАВА БОРЖНИКІВ.

21 КВІТНЯ 2021

Досить часто ми стикаємось із ситуацією, коли людина уклала договір кредитування з фінансовою установою (банком) строк за яким закінчився, та сума боргу була не погашена. Після чого нотаріусом по відношенню до боржника вчиняється виконавчий напис, та основна сума боргу, відсотки, та штрафні санкції, які значно перевищують саму суму позики, починають стягуватись.

Зрозуміло, що сьогоденна економічна ситуація в Україні, та наслідки карантину, пов’язаного з COVID-19, призвели до зубожіння населення, та як наслідок отримання швидких кредитів стало чи не єдиною можливістю спасіння становища у деяких ситуаціях.

Тим більше, що оформлюються такі кредити за хвилини, навіть онлайн, а незлічена кількість мікрофінансових організацій, які розташовані на кожному кроці, тільки підштовхує до отримання «легких грошей».

Інший випадок, коли разом з отриманням у банку картки для виплат (зарплатної), Вам майже у «подарунок» видають кредитну картку, так би мовити «на всяк випадок», у подальшому люди беруть гроші і прострочують виплати за цими картками, як наслідок - Ви боржник банку.

Як наслідок низька правова обізнаність громадян призводить до фінансових проблем, у вигляді примусового стягнення заборгованості – із заробітної плати, пенсії, інших доходів.

Спробуємо з'ясувати, що таке виконавчий напис нотаріуса, за яким у позасудовому порядку відбувається стягнення, та що робити у таких випадках.

Відповідно до норм чинного законодавства, кредитор дійсно має право задовольнити свої вимоги та стягнути заборгованість в позасудовому порядку, а саме шляхом вчинення виконавчого напису нотаріусом на борговому документі та пред'явлення його до виконання. Цей спосіб є дієвим для кредитора (стягувача), оскільки, так кредитор уникає довготривалих судових процесів. Однак важливим є те, що все це повинно відбуватись без порушення вимог діючого законодавства. На практиці все ж інакше, що найчастіше нотаріуси при вчиненні виконавчого напису припускають ряд порушень вимог діючого законодавства України.

Так відповідно до ст. 18 Цивільного кодексу України, нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі - нотаріальна дія що регулюється ст. 34 Закону України «Про нотаріат», у випадках і в порядку, встановлених законодавством.

Порядок вчинення нотаріальних дій регулюється Законом України "Про нотаріат" та іншими нормативними документами, такими як затверджений наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 року №296/5 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.02.2012 року за №282/20595 «Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України».

Порядок вчинення виконавчого напису регулюється Главою 16 вищевказаного Порядку.


Для вчинення виконавчого напису стягувачом (кредитором), або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені:

  • відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника;
  • дата і місце народження боржника - фізичної особи, місце його роботи;
  • номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи;
  • строк, за який має провадитися стягнення;
  • інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо.

На підставі виконавчого напису приватного нотаріуса виноситься постанова приватного виконавця, після чого і починається процедура стягнення, тому розглядаючи законність таких дій треба почати з процедури вчинення саме виконавчого напису.

Дуже часто нотаріусами порушується вимога щодо безспірності заборгованості, у випадку існування якої виконавчий напис не має право на існування.

Ст. 87 Закону України «Про нотаріат» визначено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, які встановлюють заборгованість. Згідно зі ст. 88 вищевказаного Закону нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачом.

Відповідно до п.1.2 Глави 16 «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» перелік документів, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку на підставі виконавчих написів , установлюється Кабінетом Міністрів України.

Тобто само подання документів стягувачом до нотаріуса не може свідчити про факт відсутності спору (заперечень) між стягувачом та боржником, стосовно нарахованих процентів, пень, неустойок та інші штрафних платежів, а також відсутності будь-яких суперечностей у поданих стягувачом нотаріусу документах.

Приватні нотаріуси нерідко не звертають уваги на протиправне нарахування сум кредиторами, та як правило вирішують питання про вчинення виконавчого напису за фактом подання документів, наданих стягувачом, визнаючи документи що подані за відповідним переліком підтвердженням безспірної заборгованості.

Фактично ж вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум, а не встановлення прав або обов’язків учасників правовідносин, не визнання або їх зміну, не вирішення по суті питань права.

Документом, що підтверджує факт розуміння боржником пред’явлених до нього вимог і визнання їх, можна вважати отримання боржником вимоги стягувача з підписом боржника про його отримання.

Ще одним порушенням норм права нотаріусами, при вчиненні виконавчого напису, є вчинення цієї нотаріальної дії при відсутності оригіналу нотаріально посвідченого договору, за яким стягнення заборгованості може провадитись у безспірному порядку.

Відповідно п.3.2. Глави 16 «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1172.

26.11.2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 662 «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів».

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 у справі №826/20084/14 визнано незаконним та не чинним розділ Постанови Кабінету Міністрів №662 від 26.11.2014 «Стягнення заборгованості з підстав, що виникають з кредитних відносин», тобто Перелік діє в попередній редакції, яка не передбачала можливість вчинення виконавчого напису нотаріуса на нотаріально не посвідченому кредитному договорі.

Верховний суд у своїй Постанові від 12.03.2020 №757/24703/18-ц дійшов висновку , «що оскільки серед документів, наданих банком нотаріусу для вчинення виконавчого напису, відсутній оригінал нотаріально посвідченого договору, за яким стягнення заборгованості може провадитись у безспірному порядку, …тому наявні підстави для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, у зв’язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачом документів на підтвердження безспірної заборгованості».

Однак, не зважаючи на те, що постанови судів набули законної сили, нотаріуси продовжують вчиняти виконавчі написи на кредитних договорах без дотримання вищенаведених вимог законодавства.

Ст.88. Закону України «Про нотаріат» передбачає що нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачом та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років.

Таким чином якщо виконавчий напис вчинено після спливу трьох років з дня виникнення права вимоги, це свідчить про вчинення виконавчого напису з порушенням ст.88 Закону України «Про Нотаріат», що також є підставою для визнання виконавчого напису таким що не підлягає виконанню.

Виходячи з вищенаведеного незаконно складені виконавчі написи нотаріуса необхідно оскаржувати у судовому порядку, та визнавати такими що не підлягають виконанню, бо повернути незаконно стягнуті гроші за такими виконавчими написами є нелегкою задачею.

Якщо у вас склалася така ситуація, то варто негайно звернутися до адвокатів, які поможуть зупинити виконавче провадження, скасувати в судовому порядку виконавчий напис нотаріуса та закрити виконавче провадження

Якщо Ви хочете більш детально дізнатися про послугу – звертайтеся до нас за телефоном 050 472 54 18.


Ми допоможемо:

  • зупинити виконавче провадження та визнати його незаконним;
  • зняти арешт з рахунків та майна;
  • припинити звернення стягнення на заробітну плату, пенсію та інші доходи;
  • повернути стягнуті кошти та компенсувати витрати на судовий збір та допомогу адвоката.


З повагою, «Пост Скриптум»

Адвокати в Краматорську

#ВИКОНАВЧИЙ НАПИС НОТАРІУСА, #ПРИВАТНІ ВИКОНАВЦІ, #МФО, #КРЕДИТ

Cookie-файли
Налаштування Сookie-файлів
Детальна інформація про цілі обробки даних і постачальників, які ми використовуємо на наших сайтах
Аналітичні Cookie-файли Відключити все
Технічні Cookie-файли
Інші Cookie-файли
Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся на використання нами файлів Cookie. Детальніше про нашу політику щодо Cookie.
Налаштувати Прийняти все
Cookies