Компенсація витрат роботодавця при працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб

27.03.2015 року набрав чинність Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб” № 245-VIII від 5 березня 2015 року.

Зазначеним законом, крім іншого, встановлюється право роботодавця на компенсації його витрат, пов’язаних із працевлаштуванням внутрішньо переміщених осіб, за умови що:

  1. Особа має відповідний статус, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (про статус таких осіб див. Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”)
  2. Особа має статус безробітного та працевлаштовується за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади (центру зайнятості)

Компенсації підлягають:

  1. Витрати роботодавця на оплату праці внутрішньо переміщених осіб:

Тривалість компенсації:

(за умови гарантування зайнятості на строк, що перевищує тривалість виплати у 2 рази)

а) не більше 6 місяців - при укладенні строкових трудових договорів

б) від 6 до 12 місяців при працевлаштуванні осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (тривалість компенсації визначається рішенням регіональних координаційних комітетів сприяння зайнятості)

Розмір компенсації:

у розмірі фактичних витрат на заробітну плату, але вище середнього рівня заробітної плати, що склався у відповідному регіоні за минулий місяць

  1. Витрати роботодавця на перепідготовку та підвищення кваліфікації (за умови працевлаштування на строк не менше ніж на дванадцять календарних місяців).

Розмір компенсації:

В межах вартості навчання, але не може перевищувати 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.


У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація відповідно до частини другої цієї статті, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості сума виплачених коштів повертається у повному обсязі до бюджету


Порядок надання компенсації визначатиметься Кабінетом Міністрів України."Пост Скриптум" АБ

Краматорськ, Артемівськ, Слов'янськ