Оподаткування для волонтерів

Останнім часом до нас звертаються волентери, які збирають  гроші для військових, для переселенців, для всих тих, хто опинився в складній ситуації у зв'язку із трагічними подіями в Криму, Донецькій та Луганських областях. Наведена нижче консультація розроблена нами з метою захистити волонтерів від можливих безпідставних претензій з боку органів Державної фіскальної служби України.


Просимо бути уважними: ця консультація зможе бути корисною тільки з урахуванням викладих в ній припущень і виключно - з питань оподаткування. Дякуємо за розуміння.


P.S. Шановні волонтери! Якщо в вас виникли проблеми із органами ДФС України у звязку із вашою волонтерською дільністю, ми готові надати посильну правову допомогу безкоштовно. 


Одже.


Ми виходимо з наступного:

  1. Фізична особа (Волонтер) запрошує невизначене коло осіб (Благодійників) перерахувати кошти на картковий рахунок Волонтера з метою придбання товарів для подальшої передачі таких товарів військовослужбовцям, працівникам міліції (в тому числі - особам зі складу Національної гвардії України), учасникам підрозділів територіальних батальйонів, які задіяні в антитерористичній операції, а також особам з числа вимушених переселенців, іншим особам, які потребують допомоги у зв’язку із проведенням антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях України (Отримувачі допомоги)

  2. Благодійник (фізична особа) перераховує певну суму грошових коштів доручає Волонтеру:

а) придбання заздалегідь не визначених товарів на роздум Волонтера;

б) передачу товару заздалегідь не визначеній особі (особам) на роздум Волонтера, з числа Отримувачів допомоги.

  1. Волонтер, на отримані кошти придбає товари на свій роздум та передає такі товари на свій роздум Отримувачам допомоги.

  2. Волонтер і Благодійник (Благодійники) погодили, що звіт Волонтера є достатнім, якщо він вчинений усно і має підтверджувати: факт придбання товару (без наведення переліку та загальної вартості) і факт передачі товару Отримувачам допомоги (без зазначення конкретних осіб, підрозділів в яких вони несуть службу тощо). Підтвердження факту придбання та передачі товару документами, фотографіями, письмовими звітами тощо можливе виключно на роздум Волонтера.


Ми припускаємо, що:

  1. Волонтер сумлінно і в повному обсязі виконує доручення

  2. Волонтер не отримує винагороди за виконання доручення, в тому числі шляхом залишення собі не використаних сум, отриманих від Благодійників

  3. Волонтер не діє як комерційний представник (ст. 243 Цивільного кодексу України)


Зауваження:

  • Терміни “Волонтер”, “Благодійник”, “Отримувач допомоги” використані в даному випадку в з метою полегшення сприйняття інформації і використання даних термінів не означає, що такі особи мають правовий відповідний статус.


Висновок:

Укладаючи договір доручення, згідно із ст. 1000 Цивільного кодексу України, повірений (Волонтер) зобов’язаний від імені і за дорученням довірителя (Благодійника) вчинити певні юридичні дії, в даному випадку: придбання товару і його передача Отримувачам допомоги.

Відповідно до п. 164.1 ст. 164 Податкового кодексу України, базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб є загальний оподатковуваний дохід. При цьому, під загальним оподатковуваним доходом розуміється будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Виходячи з того, що згідно із ч. 1 ст. 1000 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя, тому у Волонтера не виникає жодних прав на майно, яке отримане від Благодійника, так і на придбаний за рахунок Благодійника товар. Тому, отримані від Благодійника грошові кошти, які в повному обсязі використані на виконання доручення, не можуть вважатися оподатковуваним доходом Волонтера, і, відповідно не підлягають оподаткуванню.


"Пост Скриптум" АБ

Краматорськ, Артемівськ, Слов'янськ